Adventure

Seychely – co potřebujete vědět, než poletíte

Napsala 26 května, 2022Žádné komentáře

Kam poletíme?

Zima byla dlouhá a cestu do tepla jsme plánovali už nějakou dobu. Po mé nečekané návštěvě nemocnice a následné regeneraci jsme odložili cestování v podzimním období, které k cestám využíváme nejradši. Vzpomínám si, jak jsem ležela na nemocničním lůžku, do žíly mi kapala infuze glukózy a v televizi běžel dokument o korálových útesech v Indickém oceánu. Zavřela jsem oči a v představách plavala v té průzračné, azurové vodě. Tyto myšlenky mi dodávaly pohon se co nejrychleji postavit zpátky na nohy, abych je mohla uskutečnit. Když jsme pak následně vybírali lokalitu, myslela jsem hlavně na oceán. Zvažovali jsme nejdřív Maledivy, Hawaii a Floridu s výletem na Bahamy. Nemohli jsme se rozhodnout kam a trvalo nám to dlouho. Resorty na Maledivách, které nás zaujaly, byly jen na pár dní a mimo budget. Na Hawaii bychom potřebovali více času, abychom to spojili s milovaným LA. Na Floridě už jsme byli několikrát a táhlo nás to zase jinam.

Byl začátek dubna, ideální čas se vydat k rovníku kvůli dobrým klimatickým podmínkám a my stále váhali. Pak jsem při pauze na oběd našla článek o Seychelách a úplně se do nich zamilovala. Azurové zátoky, bílý písek, opuštěné pláže, spousta zeleně, čerstvé ovoce, nádherné výhledy a oceán z mých představ. Večer jsem ta místa ukázala Ríšovi na fotkách a bylo rozhodnuto. Ty pravé věci chodí zkrátka ve správnou chvíli a tak jsme za týden měli koupené letenky, zarezervovaná ubytka a pár označených bodů v aplikaci Maps Me.


Where shall we go?

It had been a long winter and we had been planning a sea/beach trip for some time. After my unexpected visit to the hospital and subsequent recovery, we postponed traveling in the fall season, which we like to use the most for traveling. I remember lying in a hospital bed, glucose infusion dripping into my veins, and a documentary about coral reefs in the Indian Ocean on the television. I closed my eyes and in my imagination I was swimming in that clear, azure water. These thoughts gave me the drive to get back on my feet as quickly as possible to make them happen. When we subsequently chose a location, I thought mostly of the ocean. We first considered the Maldives, Hawaii and Florida with a trip to the Bahamas. We couldn’t decide where and it took us a long time. The resorts in the Maldives that caught our eye were only for a few days and out of budget. We would have needed more time in Hawaii to tie it in with our beloved LA. We’d been to Florida several times and were drawn back to other places.

It was early April, the perfect time to head to the equator because of the good weather conditions and we were still hesitant. Then on my lunch break I found an article about the Seychelles and fell completely in love. Azure bays, white sand, deserted beaches, lots of greenery, fresh fruit, beautiful views and the ocean of my imagination. In the evening, I showed those places to Richard and it was decided. The right things come along at the right time, and within a week we had tickets bought, accommodation booked and a few points marked on the Maps me app.

Na který ostrov se vydat?

Seychelská republika je rozsetá mezi 115 ostrovů v Indickém oceánu. Největší ostrov je Mahé, kde leží i hlavní město Victoria. Druhý největší ostrov se jmenuje Praslin a dostanete se na něj z Mahé buď lodí z přístavu nebo letadlem či helikoptérou přímo z letiště. Třetím největším ostrovem je La Digue, na který se dostanete lodí z Praslinu. Cesta z Mahé na La Digue trvá asi 90 minut a z La Digue na Praslin už jen 20 minut. My jsme byli nejdříve na Mahé, pak přejeli trajektem na La Digue a potom na Praslin.

Za zmínku určitě stojí i ostrov Curieuse, kde žije chráněný druh obřích želv a jezdí na něj výletní loď z Praslinu. Je maličký, žije tam pouze pár místních obyvatel a údajně je tam úžasné šnorchlování. Z Mahé se helikoptérou nebo lodí podíváte na ostrov Silhoutte, kde najdete pouze jeden jediný hotelový resort Hilton Seychelles Labriz. Pokud se v něm ubytujete, máte téměř celý ostrov pro sebe. Tento ostrov je hustě zalesněný a je ideální pro natáčení autentických filmů, protože tam nejsou skoro žádné cesty. Natáčely se tady záběry filmu Trosečník s Tomem Hanksem.


Which island to choose?

The Republic of Seychelles is scattered among 115 islands in the Indian Ocean. The largest island is Mahé, where the capital city Victoria is located. The second largest island is called Praslin and can be reached from Mahé either by boat from the harbour or by plane or helicopter directly from the airport. The third largest island is La Digue, which can be reached by boat from Praslin. It takes about 90 minutes to get from Mahé to La Digue and only 20 minutes from La Digue to Praslin. We were on Mahé first, then took the ferry to La Digue and then to Praslin.

Also worth mentioning is Curieuse Island, home to a protected species of giant tortoise and a cruise ship from Praslin. It’s tiny, only a few locals live there and supposedly the snorkeling is amazing. From Mahé, take a helicopter or boat to Silhoutte Island, where you’ll find only one single hotel resort, the Hilton Seychelles Labriz. If you stay there, you have almost the whole island to yourself. This island is densely forested and is ideal for filming authentic movies as there are hardly any roads. It was the location of the film “Cast Away” with Tom Hanks.

Letenky na Seychely

Z Vídeňského letiště létá na Seychely s jedním přestupem několik leteckých společností. Dostanete se na ně s Emirates, Turkish, Quatar, Etihad a Ethiopian airlines. Během roku se ceny letenek do ekonomické třídy tolik neliší a pořídíte je cca za 600-800€ na osobu včetně dvou odbavených zavazadel. Letenky jsme kupovali přímo přes Turkish Airlines, kvůli větší jistotě a mílím. Díky své objemné fotografické výbavě (letěl s námi stativ a dron) jsem si velmi cenila možnosti mít dvě odbavená zavazadla na osobu a byla při balení úplně v klidu (z Ameriky to bývá jiný tetris 😀 ) Sice jsme ji plně nevyužili, ale věřím, že kdo se na Seychely chystá třeba s golfovými holemi nebo surfem, tak zavazadlo navíc jistě uvítá. Let z Vídně na istanbulské letiště trval 3 hodiny. V Istanbulu jsme měli dvouhodinový přestup, který utekl hrozně rychle. Největší letiště na světě je skvěle vybavené a plné hezkých obchodů, z kterých jsem se nemohla vymotat! 😀 Najdete tam i velký food court a několik loungí, ve kterých si odpočinete, dáte masáž nebo potrénujete na golfovém simulátoru. Let z Istanbulu do Mahé trval 8 hodin. Byl klidný, se skvělým servisem a na letadlo s překvapivě velmi dobrým jídlem. Turkish airlines při online check in nabízí možnost vybrání jídla (musíte ho udělat alespoň 24h předem). Pokud máte nějaká omezení, nebo preferujete třeba vegetariánskou či veganskou stravu, stačí si zvolit. Letiště v Mahé je maličké a po příletu jsme čekali delší dobu na kufry.


Flight tickets

Several airlines fly from Vienna Airport to the Seychelles in one connection. You can reach them with Emirates, Turkish, Quatar, Etihad and Ethiopian airlines. During the year, the prices for economy class tickets don’t vary that much and you can get them for around €600-800 per person including two checked bags. We bought our tickets directly through Turkish Airlines, for more security and miles. Due to my bulky photography gear (we had a tripod and a drone with us), I really appreciated the option of having two checked bags per person and was completely at ease when packing (it’s usually a tetris from the US 😀 ) We didn’t take full advantage of it, but I believe that anyone going to the Seychelles with, say, golf bags or surfboards, will welcome the extra luggage. The flight from Vienna to Istanbul took 3 hours. We had a two hour layover in Istanbul, which went by very quickly. The largest airport in the world is well equipped and full of nice shops that I couldn’t get out of! 😀 You will also find a big food court and several lounges where you can relax, get a massage or practice on the golf simulator. The flight from Istanbul to Mahé took 8 hours. It was quiet, with great service and surprisingly very good food for a plane. Turkish airlines offers the option to select your meal when you check in online (you have to do it at least 24h in advance). If you have any restrictions, or prefer vegetarian or vegan food for example, just choose. The airport in Mahé is tiny and we waited for a long time for our suitcases upon arrival.

Podmínky při vstupu do země

Při vstupu na Seychely potřebujete cestovní pas a vyplněný vstupní formulář, který najdete tady. Dokládáte taky informace o ubytování a můžou po vás požadovat doložení dostatečného finančního obnosu. Ten nám nekontrolovali, ale ubytování na každý den ano. Stačí pouze rezervace. Pokud chcete větší volnost s možností se případně zdržet na nějakém místě déle, vyberte si ubytování s možností zrušení rezervace a pobyt si přebookujte. Pro návštěvu Seychel nepotřebujete žádné speciální očkování. Formulář ke vstupu se vyplňuje ještě před odletem a výhodou je, že po jeho ověření netrávíte na letišti věčnost u kontrol. Stačí mít sebou potvrzený formulář, letenky a pas. Covid opatření doporučuji sledovat tady a v případě nejasností kontaktovat ambasádu.


Entry Requirements

To enter the Seychelles you will need a passport and a completed entry form, which you can find here. You will also need to provide proof of accommodation information and may be asked to provide proof of sufficient funds. They didn’t check this for us, but they did check accommodation for each day. All you need is a reservation. If you want more freedom, with the option to stay longer if necessary, choose accommodation with cancellation and rebook your stay. You do not need any special vaccinations to visit the Seychelles. The entry form is filled out before departure and the advantage is that you don’t spend ages at the airport checking it. You just need to bring the validated form, your tickets and your passport.

Ubytování na Seychelách

Seychely nabízí rozmanité typy ubytování. Na nejznámějších ostrovech – Mahé, Praslin a La Digue najdete luxusní resorty i skromnější apartmány. My jsme šli střední cestou ubytování typu self catering s možností snídaně nebo večeře. Na bookingu či airbnb najdete hezké hotely, apartmány i vily za příznivé ceny. Na to, že jsme vše rezervovali opravdu na poslední chvíli, jsme měli štěstí a všechna ubytování můžeme s klidem doporučit.


Seychelles offers a variety of accommodation types. On the most famous islands – Mahé, Praslin and La Digue you will find luxury resorts and more modest apartments. We went the middle way of self catering accommodation with the option of breakfast or dinner. You can find nice hotels, apartments and villas at reasonable prices on booking or airbnb. For booking everything really last minute, we were lucky and can easily recommend all accommodations.

Mahé:  Stephna Residence

La Digue: Granite Self Catering

Praslin: Palm Holidays

 

Pokud toužíte po luxusu, mohly by vás zaujmout tyto resorty.

If you’re looking for luxury, these resorts might appeal to you.

Mahé: Four Seasons Seychelles & Antara Maia Resort

Praslin: Constance Lemuria & Raffles Seychelles

La Digue: Le Domaine de L’Orangeraie

 

Půjčení auta

První věc, kterou potřebujete vědět o silničním provozu na Seychelách je, že se tu jezdí vlevo. Cesty jsou tu úzké, klikaté a podél nich hluboké příkopy. Proto vždycky poznáte, kdo právě přiletěl a jede čerstvě půjčeným autem z letiště. Naštěstí je tady relativně klidný provoz a na vše si brzo zvyknete. Bez auta si prozkoumávání Mahé a Praslinu nedokážu představit. Na obou ostrovech sice funguje autobusová linka se kterou za pár rupií dojedete opravdu všude, ale ta svoboda, co vám při cestování poskytne auto za půjčení opravdu stojí. Ceny benzínu se tu pohybují podobně jako u nás, cca za 22 rupií za 1l. Za půjčení menšího auta na den zaplatíte 40-45€. Půjčení auta vám při požádání zprostředkuje snad každé ubytování a tuto možnost velmi doporučuji, protože ceny od místních jsou mnohem příznivější než ve velkých autopůjčovnách typu Rentalcars atd. Na ostrovech je velmi slabý signál a je ideální sebou mít nějakou offline navigaci. My používáme Maps me s kterou už jsme něco procestovali.

Na La Digue je přísně limitován počet aut a proto tady většina lidí jezdí na kole. Cesty nejsou náročné a změnu z auta na kolo jsme velmi uvítali. Všechno se poznáváním na kole zpomalí, člověk si protáhne tělo a opravdu si odpočine. Každé ubytování nabízí půjčení kola za drobný poplatek a eventuálně tu najdete i velkou půjčovnu přímo uprostřed hlavní ulice.


Car rental

The first thing you need to know about road traffic in the Seychelles is that it is left-handed. The roads here are narrow, winding and have deep ditches along them. That’s why you can always tell who has just arrived and is driving a freshly rented car from the airport. Fortunately, the traffic is relatively calm and you soon get used to everything. I can’t imagine exploring Mahé and Praslin without a car. Both islands do have a bus service that will take you everywhere for a few rupees, but the freedom a car gives you when travelling is really worth the rental. Petrol prices here are similar to ours, about 22 rupees per 1l. For renting a smaller car for the day you will pay 40-45€. Almost any accommodation will arrange car rental on request, and I highly recommend this option, as the prices from locals are much more reasonable than the big car rental companies like Rentalcars etc. The signal is very weak on the islands and it is ideal to have some offline navigation with you. We use Maps me which we have travelled with.

There is a strict limit on the number of cars on La Digue, which is why most people cycle here. The roads are not difficult and we very much welcomed the change from car to bike. Everything slows down by exploring by bike, you stretch your body and really relax. Every accommodation offers bike rental for a small fee and eventually you will find a large rental shop right in the middle of the main street.

Doprava mezi ostrovy

Z hlavního ostrova Mahé se na Praslin dostanete letadlem s Air Seychelles, trajektem s Cat Cocos nebo helikoptérou s Zil Air. Na La Digue letadlo nelétá, dostanete se tam pouze trajektem nebo helikoptérou. Protože je v dubnu na Seychelách nejklidnější počasí, tak jsme zvolili na všechny cesty trajekt, který je zároveň i nejlevnější variantou. Při podzimních návštěvách Seychel místní doporučují kvůli větším vlnám využít spíš letadlo a helikoptéru než trajekt. Zpáteční lístky jsme kupovali online a do ekonomické třídy stály 120€ na osobu. Z Mahé na La Digue jsme odbavovaly kufry. Pro visačky na kufry je nutné zajít v přístavu na pobočku Cat Cocos. Doporučuji to udělat jako první a pak si stoupnout do řady na trajekt. My to udělali přesně naopak a pak jsme déle čekali.


Transport between islands

From the main island of Mahé, Praslin can be reached by plane with Air Seychelles, by ferry with Cat Cocos or by helicopter with Zil Air. There is no plane to La Digue, you can only get there by ferry or helicopter. As the weather is calmest in April in the Seychelles, we chose the ferry for all trips, which is also the cheapest option. When visiting the Seychelles in autumn, locals recommend using a plane and helicopter rather than a ferry due to the bigger waves. We bought our return tickets online and they cost €120 per person for economy class. From Mahé to La Digue, we checked in our suitcases. You have to go to the Cat Cocos branch at the port to get luggage tags. I recommend doing that first and then getting in line for the ferry. We did the exact opposite and then waited longer.

Čím na Seychelách zaplatit?

Oficiální měnou na ostrovech jsou seychelské rupie. Platí se s nimi téměř všude a jsou potřeba hlavně – v obchodech, restauracích, benzínkách, trzích a vstupech do parků. Naopak půjčovny aut, trajekt a ubytování účtují většinou v eurech. Směnárny jsou téměř na všech hlavních ulicích, ale ne vždy jsou otevřené. Na ostrovech se obchody, úřady i banky zavírají celkem brzo a proto je lepší tyhle záležitosti řešit dopoledne. Za trochu horší kurz vám prodavači smění i v obchodech.


EUR or SRP?

The official currency on the islands is the Seychelles Rupee. They are used to pay almost everywhere and are needed mainly in shops, restaurants, petrol stations, markets and park entrances. On the other hand, car rental, ferry and accommodation companies charge mostly in euros. There are currency exchange offices on almost all main streets, but they are not always open. Shops, offices and banks close quite early on the islands, so it’s best to do these things in the morning. The clerks will also change the exchange rate in the shops for a slightly worse rate.

Do you speak English? Parlez-vous français?

Seychely bývaly francouzskou a pak britskou kolonií. Angličtina, francouzština a kreolština jsou tu úředními jazyky. Většina domorodců ovládá všechny a domluvíte se v pohodě úplně všude, což je skvělé. Spoustu zajímavostí jsme se dozvěděli právě od místních a jsme za to moc vděční. Až tu budete, povídejte si, oslovujte, poznávejte ♥


Seychelles used to be a French and then a British colony. English, French and Creole are the official languages. Most of the natives speak all of them and you can get along just fine everywhere, which is great. We learned a lot of interesting things just from the locals and we are so grateful for that. When you’re here, chat, reach out, explore ♥

Jídlo & pití

Do tradiční seychelské kuchyně se promítá africká, indická, francouzská i britská kuchyně. Když si jdete objednat jídlo do lokálního takeaway, na menu vždycky objevíte čerstvou grilovanou rybu, mořské plody, fish&chips, smažené kuře a curry s rýží. Najdete tu i dobré pekárny, kde koupíte croissanty, chleba, bagety, mrkváče nebo smažené plněné samosy. Vyrábí se tu skvělý rum Takamaka a jablečný cider.

Seychelci většinou snídají domácí vajíčka, toast s máslem a pomerančovou marmeládou či palačinky. Jídlo nejčastěji připravují doma podle tradičních receptur a spoustu surovin si sami pěstují. V jejich kuchyni najdete hodně rýže, ryb a kuřecího masa.

Moc jsem se těšila na tropické ovoce a tak jsme každé ráno chodili na trhy. Zralé ovoce je na trzích docela drahé a tak se nebojte smlouvat, když na vás budou prodejci zkoušet vyšší cenu. My jsme to na začátku nevěděli, ale brzo jsme to odkoukali. Nejlevnější ovoce najdete v obchodech, které vlastní indové. Většinou nemají takový výběr jako je na trhu, ale chuťově je ovoce stejně dobré. Na Praslinu jsme našli skvělý obchod, kde měli úžasné starfruit ze zahrádky. Stálo v přepočtu asi 5 korun za kus a brali jsme si ho na pláž po kilech.


Food & drink

Traditional Seychellois cuisine incorporates African, Indian, French and British cuisine. When you go to order food at a local takeaway, you’ll always find fresh grilled fish, seafood, fish & chips, fried chicken, curry and rice on the menu. You’ll also find good bakeries where you can buy croissants, bread, baguettes, carrot cakes or fried stuffed samosas. There’s excellent Takamaka rum and cider.

Seychellois usually have homemade eggs, toast with butter and orange marmalade or pancakes for breakfast. Most often they prepare their food at home according to traditional recipes and grow many of the ingredients themselves. Their cuisine includes a lot of rice, fish and chicken.

I was really looking forward to the tropical fruits so we went to the market every morning. Ripe fruit is quite expensive at the markets, so don’t be afraid to haggle if the vendors try to up the price on you. We didn’t know it at first, but we soon figured it out. You’ll find the cheapest fruit in shops owned by Indians. They usually don’t have as much choice as the market, but the fruit tastes just as good. We found a great store on Praslin that had amazing starfruit from their garden. It cost about 20 cents a piece and we bought it to the beach everyday.

Kde jíst?

Na Seychelách jsme našli tři typy podniků.

Takeaway je koncepčně bufet, kde si nakombinujete jídlo na které máte chuť sebou. Na každém ostrově jsou vyhlášená místa, kde vaří opravdu výborně a chuť je srovnatelná s tradiční kuchyní v restauracích. Jen bez servírování na talíř a za 5x nižší cenu. Takeaway jsme využívali nejvíc a ochutnali jsme snad všechno. Ráda jsem si dávala rybí curry s rýží a čočkovým dhaalem, grilovanou rybu s kreolskou omáčkou, uzenou rybu se salátem a Ríša všude ochutnával fish & chips. Pozor, neptejte se po octu, jinak se na vás budou dívat jak na barbary 😀

V hlavním městě a v blízkosti resortů najdete podniky blížící se evropskému konceptu. Dáte si banana bread, avotoast, shakshuku nebo třeba burger s wagyu beef. Všechno co jsme měli bylo moc dobré, ale mnohem víc jsem si vychutnávala kreolskou kuchyni a taky to, že zas jednou nevařím.

V běžných restauracích vychází hlavní jídlo zhruba na 30 € a v luxusních podnicích sáhnete do kapsy ještě hlouběji. O jídle a podnicích na Seychelách bude samostatný článek.

Sledujte mě na instagramu @barbora_frankova kde sdílím odkazy a nic vám neuteče.


Where to eat?

We found three types of places to eat in the Seychelles.

Takeaway is conceptually a buffet where you combine the food you fancy and take it with you to the beach. There are places on each island where the cooking is really good and the taste is comparable to traditional restaurant cuisine. Just without the plating and at 1/5 of the restaurant price. We ate at the takeaway the most and tasted just about everything. I loved the fish curry with rice and lentil dhaal, the grilled fish with creole sauce, the smoked fish with salad and Richard tasted fish & chips everywhere. Be careful, don’t ask for vinegar, it is not the way how they eat it here 😀

In the capital and near the resorts you will find establishments close to the European concept. You can have banana bread, avocado toast, shakshuka or even a wagyu beef burger. Everything we had was very good, but I enjoyed the Creole cuisine much more and also the fact that I’m not cooking again.

In regular restaurants, a main meal comes out to around €20-30 and in luxury restaurant you dig even deeper into your pocket. There will be a separate article about food and establishments in Seychelles.

Follow me on instagram @barbora_frankova where I share links and you won’t miss anything.

 

Aktivity

Seychely jsou rájem na zemi, který nabízí nejen krásné pláže, ale i nádherné výhledy. Na největším ostrově je spoustu tras na výšlapy a pěšky můžete prozkoumat i Praslin a La Digue. Na každém ostrově jsou průvodci, kteří vás zavedou na místa, kam byste se sami nedostali a řeknou vám spoustu nových informací. Jeden den můžete pádlovat na průhledném kajaku a objevovat pláže přístupné pouze z moře, další den šnorchlovat u korálů nebo krmit želvy. Tyhle ostrovy nabízí tolik a můžete si vše přizpůsobit podle sebe a svých potřeb.


Activities

Seychelles are a paradise on earth, offering not only beautiful beaches but also spectacular views. There are plenty of hiking trails on the largest island, and you can also explore Praslin and La Digue on foot. There are guides on each island who will take you to places you wouldn’t go on your own and tell you lots of new information. One day you can paddle a crystal clear kayak and discover beaches accessible only from the sea, the next snorkel by the coral or feed the turtles. These islands offer so much and you can tailor everything to suit you and your needs.

A na co se můžete těšit příště? Přečtete si, co jsme poznávali na Mahé a kde jsme jedli.

Zatím se mějte krásně.


And what can you look forward to next? Read what we explored in Mahé and where we ate.

Have a great time.

BF

 

 

 

 

Komentáře